แนะนำกลยุทธ์การเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆสนับสนุนให้คุณอาตรงนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณอามากมายที่สุดเราเองค่ะมีกลยุทธ์+บทความเยอะที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้คุณอาได้อ่าน เช่นบทความ ตัวอักษรทะเบียนที่เหมาะสมหลีกเลี่ยง ปกติตัวอักษรทะเบียนที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงมีต่อแต้มหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีวิถีทางบวกลบคูณหารตัวอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณอาก็คือว่า

ทะเบียนสวยวิธีการกระนี้ครับ
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าหมวดลายลักษณ์อักษร 2 ตัวหน้าหนา แล้วไปเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวหลัง

2. ภายหลังเมื่อได้ผลบวกแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์

ควรหลบเลี่ยงหมวดตัวอักษรลายลักษณ์อักษรโชคร้ายและวิชาเลขโชคร้าย ไม่เหมาะสมมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือว่า ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและวิชาเลขโชคร้ายไม่ได้ ไม่เหมาะสมให้วิชาเลขโชคร้ายวันเกิดเป็นวิชาเลขตัวสุดท้ายในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารกระนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้คุณอา ระดับดีมากมาย คือว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาเลขผลบวกที่ให้แกอ่ะระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและตัวอักษรโชคร้ายที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันสัปดาห์ วิชาเลข 6 ลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันวันจันทร์  วิชาเลข 1 ตัวอักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร วิชาเลข 2 ตัวอักษรลายลักษณ์อักษร ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันพุธตอนกลางวัน วิชาเลข 3 ลายลักษณ์อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันพุธกลางคืน วิชาเลข 5 ตัวอักษรลายลักษณ์อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส วิชาเลข 7 ลายลักษณ์อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ วิชาเลข 8 ลายลักษณ์อักษร ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ วิชาเลข 4 ลายลักษณ์อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนวิชาเลขสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าจ้างตัวอักษรลายลักษณ์อักษร ศ=7, ศ=7 ได้ผลบวก หมวดตัวอักษรลายลักษณ์อักษร คือว่า 7 + 7 = 14 และผลบวกเลขหมาย 4 ตัวหลัง คือว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำรางวกกัน ได้เนื่องจากมองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความเกี่ยวข้องระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาวิชาเลขศาสตร์ 42  คือว่าผลบวกที่ให้คุณอาระดับดีมากมาย เป็นต้น โดยเราเองค่ะก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเปรียบเปรยไปเพราะ เช่นเกิดเวลากลางวันสัปดาห์ ก็ไม่เหมาะสมมีวิชาเลข 6 และลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันสัปดาห์เป็นต้น เนื่องด้วยมีตัวอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกบทความนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็คือว่า วิถีทางบวกลบคูณหารผลบวกของวิชาเลขทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากมายสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะสมรู้ก่อนว่าผลบวกเท่าไหนเสี่ยงได้เสี่ยงเสีย วันนี้เราเองค่ะมีวิถีทางบวกลบคูณหารผลบวกมาให้คุณอาดู

วิธีการบวกลบคูณหารผลบวกของทะเบียนสวย

แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวหน้าหนา แล้วไปเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรตรงนั้นเปลี่ยนแปลงค่าได้กระนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าทันกับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าทันกับ  9

หลังจากได้ผลบวกแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์ โดยแยกกลุ่มวิชาเลขศาสตร์ กระนี้

– วิชาเลขผลบวกดีมากมาย ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณอาระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบประสิทธิผลสูง อุปสรรคน้อย เจริญก้าวหน้า กระเป๋าหนัก รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาเลขผลบวกดีพอประมาณ ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณอาระดับดีพอประมาณ เหนื่อยล้าหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบประสิทธิผล ถ้ามีความพยายาม

– วิชาเลขผลบวกไม่ดีและเหมาะสมหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องด้วยเหนื่อยล้ามากมาย อุปสรรคมากมาย เจอคำถามรุมๆเร้า การงาน การเงิน ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง เหมาะสมเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/